Czech discount

O kartě

S kartou Czech Discount má každý zákazník
možnost získat slevu na nákup zboží či služeb
u všech smluvních partnerů.

Čerpání slev není množstevně omezeno, a to po celou dobu platnosti karty. Na kartě Czech Discount je uvedeno logo firmy, adresa webových stránek Czech Discount, identifikační kód a doba platnosti karty.

Seznam smluvních partnerů a informace o nabízených slevách jsou uvedeny na webových stránkách Czech Discount a tištěných reklamních materiálech přiložených ke kartě.

Katalog výhod