Czech discount

O kartě

S kartou Czech Discount má každý zákazník
možnost získat slevu na nákup zboží či služeb
u všech smluvních partnerů.

Čerpání slev není množstevně omezeno, a to po celou dobu platnosti karty. 

Pořídit kartu můžete buď u naších disributorů, nebo můžete jí objednat mailem. Kartu Vám dovezeme na uvedenou Vámi adresu.

Cena karty je 250 CZK (10 eur)

Na jednu kartu může být poskytnutá sleva jenom pro jednu osobu, pokud v nabídce není uvedeno jinak.

Seznam smluvních partnerů a informace o nabízených slevách jsou uvedeny na webových stránkách Czech Discount a tištěných reklamních materiálech přiložených ke kartě.

Katalog výhod